<div align="center"> <h1>M-GOPS Susz</h1> <h3>Serwis Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu</h3> <p>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Susz, opieka, pomoc społeczna, zasiłki, świadczenia rodzinne, zapomoga, zasiłki rodzinne, pomoc, OPS, MOPS, MOPS, M-GOPS, POMOST, SR, zapomogi, zasiłki celowe, zasiłek celowy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.mgops.susz.pl" rel="nofollow">www.mgops.susz.pl</a></p> </div>